De veilige plafondoplossing bij seismische activiteiten.

Armstrong SEISMIC Rx® Systeem. Aardbevingen mogen onder geen enkele omstandigheid zorgen voor instorting van het plafond. Het SEISMIC Rx® Systeem laat een bepaalde mate van beweging toe tussen de elementen, zodat het plafond de zware trilkrachten kan weerstaan.

Met het SEISMIC Rx® Systeem beschikken gebouwen over een veilig plafond. Vooral bij instellingen die volledig operationeel moeten blijven tijdens een aardbeving, zoals ziekenhuizen en brandweerkazernes, is een trilbestendig plafondsysteem van cruciaal belang.

Bron: Armstrong SEISMIC Rx® Systeem